Увага до процесів

ГАРАНТІЯ НЕЗМІННОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ОСОБЛИВОЮ СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ HACCP, ЯКА ДІЄ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.

На відміну від традиційних ВТК минулого часу, які фіксували і відбирали на виході вже виготовлену браковану продукцію, система HACCP запобігає появі браку як такого ще на етапі виробництва.

Повне виключення самої можливості виникнення браку забезпечується завдяки системі «критичних точок», впровадженої на кожному етапі виробництва.

Система HACCP аналізує весь ланцюжок виробничого процесу, ідентифікує так звані «критичні точки» - тобто ті місця і етапи процесу, де ризик порушення технології і браку найбільш вірогідний. Для цих точок розробляється система моніторингу і контролю, а також комплекс заходів щодо вирішення проблем, виявлених в результаті моніторингу.

Таким чином, міжнародна система контролю якості HACCP дозволяє звести до нуля будь-які ризики потрапляння в торгову мережу продукції, що не відповідає високим стандартам Vita Verde.

Сучасний і високотехнологічний контроль всіх стадій виробничого процесу гарантує безпеку і якість продукції Vita Verde